energetyk

Materiał Marketingowy

wtyczka - ikona

ENERGETYK Życie 2023

Ubezpieczenie grupowe dla byłych pracowników zakładów energetycznych i członków ich rodzin

Partner programu: PZU

Co zyskujesz

Kończysz pracę w firmie z branży energetycznej? Nie pozwól odciąć sobie ubezpieczeniowego zasilania! Skorzystaj z oferty kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie i zabezpiecz na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń siebie oraz swoją rodzinę.
Gwarantujemy warunki znacznie przewyższające ofertę standardowej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia! Świadczenie to nawet 135 000 złotych.

Pieniądze otrzymasz w przypadku:

uszczerbek na zdrowiu - ikona

Uszczerbku na zdrowiu

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu Twój stan zdrowia trwale się pogorszy

śmierć - ikona

Śmierci

W momencie gdy Cię zabraknie, pieniądze z polisy – bez postępowania spadkowego i podatków - otrzymają Twoi bliscy

śmierć bliskich - ikona

Śmierci bliskich

Wsparcie finansowe otrzymasz w przypadku śmierci małżonka, dziecka, rodziców lub teściów

narodziny dziecka - ikona

Narodzin dziecka

Ubezpieczenie działa też w chwilach szczęścia. Gdy urodzi się Twój potomek, otrzymasz ubezpieczeniową wyprawkę

ciężka choroba - ikona

Chorób

Ubezpieczenie obejmuje Cię ochroną w przypadku aż 36 jednostek chorobowych

leczenie - ikona

Leczenia

Ubezpieczenie obejmuje m.in. leczenie specjalistyczne, szpitalne, pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii i operacje chirurgiczne

Ubezpieczenie na życie

Zakres Ubezpieczenia

Możesz być ubezpieczony na kilka sposobów. Zakres świadczeń zależy od wariantu ubezpieczenia. Sprawdź co zyskujesz i wybierz ten, który jest najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

Wariant ubezpieczenia

Całkowita składka miesięczna

Wariant
I

78,93 zł

Wariant
II

91,86 zł

Wariant
III

128,95 zł

Zobacz pełen zakres:

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:  
wypadkiem komunikacyjnym 69 300 84 000 135 000
nieszczęśliwym wypadkiem 46 200 56 000 90 000
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowego 46 200 36 000 90 000
Śmierć ubezpieczonego 23 100 28 000 45 000
Świadczenia dla dziecka - osierocenie 2 400 3 200 4 000
Świadczenia z tytułu śmierci bliskich*:  
śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 30 000 39 400 54 000
śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 20 000 26 200 36 000
śmierć małżonka/partnera życiowego 10 000 13 200 18 000
śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 400 3 200 4 000
śmierć rodziców 1 200 1 600 2 000
śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 400 3 200 4 000
śmierć rodziców małżonka 1 200 1 600 2 000
Urodzenie:  
urodzenie dziecka 700 700 700
urodzenie martwego dziecka 1 400 1 400 1 400
Świadczenie zdrowotne:  
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100% 25 200 35 200 45 000
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1% 252 352 450
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 100% 15 000 20 000 25 000
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 1% 150 200 250
wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (36 jednostek chorobowych) 4 000 4 500 5 000
wystąpienie nowotworu złośliwego in - situ 800 900 1 000
wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczonego (22 jednostki chorobowe) 1 500 2 000 3 000
operacja chirurgiczna  
- I klasa (100% sumy ubezpieczenia) 2 500 2 500 3 000
- II klasa (50% sumy ubezpieczenia) 1 250 1 250 1 500
- III klasa (30% sumy ubezpieczenia) 750 750 900
- IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) 250 250 300
- V klasa (5% sumy ubezpieczenia) 125 125 150
niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 10 000 15 000 20 000
leczenie szpitalne ubezpieczonego - pobyt w szpitalu spowodowany*: min. 2-dniowy pobyt wskutek choroby albo min. 1-dniowy pobyt wskutek NW
- wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 105 140 175
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 45 60 75
- nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 75 100 125
- chorobą 30 40 50
- nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) 30 40 50
pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie 300 400 500
leczenie szpitalne poza terytorium Polski Tak Tak Tak
karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości: 150 250 250
leczenie szpitalne małżonka spowodowane wypadkiem komunikacyjnym 50 75 100
leczenie specjalistyczne (ablacja, chemioterapia albo radioterapia bądź radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie stymulatora (rozrusznika) serca) 2 500 3 000 3 500
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia TAK TAK TAK
* Kwota świadczenia jest skumulowana wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacana w przypadku zajścia danego zdarzenia.  

Dlaczego warto

zasięg ubezpieczenia - ikona

Ubezpieczenie działa 24h/7 na całym świecie

badania lekarskie - ikona

Nie musisz robić badań lekarskich

zakres ubezpieczenia - ikona

Ubezpieczenie dla osób między 18 - 74 rokiem życia

kontynuacja ubezpieczenia - ikona

Masz prawo dożywotniego kontynuowania ubezpieczenia na indywidualnych zasadach

dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dodatkowe ubezpieczenie
wsparcie na wypadek nowotworu jeśli nie ukończyłeś 69r.

Rozszerz ubezpieczenie na życie i zapewnij sobie dodatkowe wsparcie
finansowe w sytuacji zachorowania na nowotwór

Wariant ubezpieczenia

Składka miesięczna za osobę

Wariant
I

12 zł

Wariant
II

17 zł

Zobacz pełen zakres:

Ciężka choroba – anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zawał serca, zgorzel gazowa 1000 1000
Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego:  
do 45. roku życia 25 000 41 000
od 46. do 55. roku życia 10 000 17 000
od 56. do 70. roku życia 3 000 5 000
Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium 600 1 000
Specjalistyczne leczenie – ablacja, chemioterapia, dializoterapia, radioterapia choroby nowotworowej, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife choroby nowotworowej, terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika) 1 000 1 000
Specjalistyczne leczenie choroby nowotworowej – chemioterapia, radioterapia choroby nowotworowej, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife choroby nowotworowej 3 000 5 000
Składka za wybrany wariant zawiera opłatę za świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 0,25 zł miesięcznie (suma ubezpieczenia = 100 zł).  

Dlaczego warto

zasięg ubezpieczenia - ikona

Ubezpieczenie działa 24h/7 na całym świecie

badania lekarskie - ikona

Nie musisz robić badań lekarskich

zakres ubezpieczenia - ikona

Ubezpieczenie dla osób między 18 - 69 rokiem życia

kontynuacja ubezpieczenia - ikona

Dodatkowe świadczenia w przypadku zachorowania na nowotwór i jego leczenie

Jak zgłosić świadczenie

Wnioski o wypłatę świadczenia składasz zawsze do PZU. Możesz to wygodnie zrobić na kilka sposobów:

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Elektronicznie

To najlepszy sposób złożenia Wniosku - pozwala na załatwienie wszystkich formalności w kilka minut. Przygotuj numer polisy, dane osobowe i skany oryginałów wymaganych dokumentów w PDF.Wymagane dokumenty zależą od rodzaju świadczenia. Wykaz dokumentów znajdziesz na www.pzu.pl. Wypełnij internetowy formularz zgłoszenia na zgłoszenie.pzu.pl i dołącz zeskanowaną dokumentację.

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Telefonicznie

Zadzwoń pod czynne całodobowo numery +48 801 102 102 lub +48 22 566 55 55
i porozmawiaj bezpośrednio z konsultantem, który pomoże Ci w szybkim przeprowadzeniu całego procesu. W większości przypadków, zgłoszenie telefoniczne nie pozwoli jednak dopełnić wszystkich formalności i konieczna będzie z Twojej strony dodatkowa aktywność (np. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów).

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Osobiście w oddziale PZU

Udaj się do najbliższego oddziału PZU. Na miejscu pod okiem konsultanta będziesz mógł wypełnić Wniosek. Przed wizytą w oddziale przygotuj numer polisy, dokument tożsamości oraz skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty.

dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
„Opieka Medyczna”

Zwiększ swoje poczucie bezpieczeństwa! Rozszerz ochronę o ubezpieczenie zdrowotne i zapewnij sobie oraz swoim bliskim szybki dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Zakres świadczeń

w ubezpieczeniu zdrowotnym

Komfort

Składka miesięczna za ubezpieczonego 81,20 zł
Składka miesięczna za współubezpieczonego* 80,95 zł

Zobacz pełen zakres:

Świadczenia  
wizyty u lekarzy
bezpłatne, bez limitu
25 specjalizacji
badania diagnostyczne
bezpłatne, bez limitu
173 rodzaje
badania diagnostyczne
ze zniżką 15%, bez limitu
118 rodzajów
zabiegi ambulatoryjne
bezpłatne, bez limitu
29 zabiegów
wizyty domowe
bezpłatne
2 wizyty rocznie
szczepienia ochronne
bezpłatne
grypa sezonowa, tężec
przegląd stomatologiczny
bezpłatny
raz w roku
stomatologia zachowawcza
bez limitu
20% zniżki
Badania diagnostyczne  
serologiczne i immunologiczne tick yes
bakteriologiczne tick yes
moczu tick yes
cytologiczne wymazu szyjki macicy tick yes
hematologiczne i układu krzepnięcia tick yes
kału tick yes
USG bezpłatne albo ze zniżką 15%
radiologia bezpłatne albo ze zniżką 15%
biopsja cienkoigłowa tarczycy -15%
endoskopia -15%
czynnościowe (EKG, EMG, spirometria) bezpłatne albo ze zniżką 15%
biochemiczne bezpłatne albo ze zniżką 15%
hormonalne bezpłatne albo ze zniżką 15%
immunologiczne -15%
wirusologiczne -15%
skórne testy alergiczne -15%
TK i NMR -15%
Specjaliści  
lekarz rodzinny tick yes
pediatra tick yes
internista tick yes
alergolog tick yes
chirurg ogólny tick yes
dermatolog tick yes
diabetolog tick yes
endokrynolog tick yes
gastrolog tick yes
ginekolog tick yes
kardiolog tick yes
nefrolog tick yes
neurolog tick yes
okulista tick yes
ortopeda tick yes
reumatolog tick yes
urolog tick yes
otolaryngolog tick yes
pulmonolog tick yes
hepatolog tick yes
hematolog tick yes
anestezjolog tick yes
audiolog tick yes
chirurg onkolog tick yes
onkolog tick yes
* Współubezpieczony – nowo przystępujący małżonek/partner życiowy lub pełnoletnie dziecko (maksymalnie do 25. roku życia)  

Dlaczego warto

opieka medyczna - ikona

Masz gwarancję skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

zmiana pakietu ubezpieczenia - ikona

Masz dostęp do 22 lekarzy specjalistów

zakres ubezpieczenia - ikona

Możesz wykonać do ponad 170 badań diagnostycznych

pakiety partnerskie - ikona

Możesz ubezpieczyć również małżonka lub partnera oraz dziecko do 25 roku życia, o ile się uczy

Jak korzystać z ubezpieczenia „Opieka Medyczna”

placówka - ikona

W placówce

Do Twojej dyspozycji jest ponad 1400 placówek w całej Polsce.

Znajdź placówkę

infolinia - ikona

Infolinia

Wizyty i badania umawiasz poprzez całodobową infolinię PZU Pomoc 801 405 905 lub za pośrednictwem strony internetowej: https://www.pzu.pl/umowienie-konsultacji-lekarskiej

Potwierdzenie terminu wizyty/badania otrzymasz SMS-em

Odwiedź stronę

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Przystąpienie do ubezpieczenia jest bardzo proste. Możesz to zrobić:

globus - ikona

Elektronicznie

Podaj swój numer telefonu w celu przystąpienia do ubezpieczenia. Otrzymasz kod sms, za pomocą którego będzie możliwe wypełnienie formularza
Instrukcja wypełnienia formularza

Po wypełnieniu elektronicznego formularza otrzymasz na email indywidualny numer rachunku do opłacania składek.

koperta - ikona

Korespondencyjnie

1. Wypełnij 2 proste dokumenty:

  • deklarację przystąpienia
  • oświadczenie

2. Wyślij oba dokumenty na adres: Polska Grupa Asekuracyjna, ul. Naukowa 41A, 02-463 Warszawa

3. Po otrzymaniu dokumentów prześlemy Ci email/sms indywidualny numer rachunku do opłacania składek

ludzie - ikona

Osobiście

1. Zgłoś się do

  • osoby prowadzącej ubezpieczenie grupowe w miejscu, w którym jesteś zatrudniony
  • lub bezpośrednio do siedziby PGA: ul. Naukowa 41A, 02-463 Warszawa

Po wprowadzaniu Twoich danych przekażemy Ci indywidualny numer rachunku do opłacania składek

Jak opłacać składkę

Pierwszą składkę zapłać do 20. dnia miesiąca poprzedzającego początek ochrony.

Przykład: jeśli ochronę zaczynasz od 1. września, składkę opłać do 20. sierpnia. Kolejne składki opłacaj analogicznie co miesiąc (do 20. września, 20. października itd.)

dostarczenie dokumentów
dostarczenie wypełnionych dokumentów
do PGA
opłacenie składki
opłacenie składki
(wpływ na wskazane konto PGA)
początek ubezpieczenia
początek okresu ubezpieczenia
opłacenie Kolejnej składki
opłacenie kolejnej składki
(wpływ na wskazane konto PGA)
faq

FAQ

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Jeśli chcesz indywidualnie kontynuować grupową ochronę ubezpieczeniową, wystarczy, że spełnisz dwa warunki:

  • byłeś pracownikiem zakładu energetycznego lub członkiem jego rodziny (małżonkiem, partnerem życiowym, pełnoletnim dzieckiem)
  • opłacałeś składki grupowego ubezpieczenia przez minimum 6 miesięcy.

Jak długo trwa ubezpieczenie?

Ochronę ubezpieczeniową posiadasz przez cały okres kiedy opłacasz składki. Możesz to robić do dnia rocznicy polisy w roku kalendarzowym, w którym skończysz 74 rok życia (w przypadku pakietu onkologicznego 70 rok życia). Potem przysługuje Ci prawo do dożywotniego indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na życie.

Co się stanie, gdy nie opłacę składki w terminie?

Przede wszystkim się nie martw. Jeśli zapomnisz o opłaceniu składki, przypomnimy Ci o tym SMS-em lub e-mailem. Jednak w przypadku, gdy przestaniesz opłacać polisę, ubezpieczenie wygaśnie z końcem miesiąca, za który zapłaciłeś ostatnią składkę.

CZY W UBEZPIECZENIU OBOWIĄZUJE KARENCJA?

Jeśli przystąpisz do ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości nie będziesz miał karencji. Jeśli przystąpisz z przerwą, ale nie dłuższą, niż 3 miesiące będziesz miał karencje na zdarzenia związane z Twoim zdrowiem (pobyt w szpitalu, choroba itp.) Jeśli przystąpisz po 3 miesiącach będziesz miał karencje na wszystkie zdarzenia, z wyjątkiem nieszczęśliwych wypadków.
pzu - logo

Klub PZU Pomoc w Życiu

Kontynuując ubezpieczenie możesz przystąpić do programu lojalnościowego PZU Pomoc w Życiu za pośrednictwem strony www.klubpomocwzyciu.pl

Odwiedź stronę

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

klub pzu

Bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów,
skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

pzu - kontakt
konsultant - ikona

umów się z konsultantem:

telefon - ikona

Lub zadzwoń: +48 22 398 69 86